Vergelijkende beschouwingen over de werking van paalhoofden en stenen strandhoofden

Datum rapport
1 januari 1960
Auteur
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW), Afdeling Kustonderzoek; J.F. Agema
Annotatie
3 p.
bijl., fig.
Nota WWK 60-1
Digitaal document 4.4 Mb
Documentnummer
108675