Morfologische analyse naar de erosiekuil bij Spijk

In januari 2024 is door de WSV een ondiepte in de vaarweg waargenomen op de Boven-Rijn in het grensgebied tussen Duitsland en Nederland (rkm 860.300).
Het is uitzonderlijk dat op deze locatie een ondiepte optreedt in de vaarweg. Tevens was ook in beeld de aanwezigheid van een omvangrijke erosiekuil net stroomopwaarts van deze ondiepte. Deze erosiekuil bevindt zich op Duits en Nederlands grondgebied. Het ontstaan van ondiepten en erosiekuilen in de Boven-Rijn is een punt van zorg, omdat het civiele werken kan ondermijnen en het de scheepvaart kan gaan hinderen.

In dit rapport wordt  een analyse gedaan naar de oorzaak van het ontstaan van de erosiekuil. Deze erosiekuil bevindt zich op Duits en Nederlands grondgebied. Het ontstaan van ondiepten en erosiekuilen in de Boven-Rijn is een punt van zorg, omdat het civiele werken kan ondermijnen en het de scheepvaart kan gaan hinderen

Datum rapport
10 april 2024
Auteurs
Reneerkens, M.J.J.
Auteur
Rijkswaterstaat Oost-Nederland (RWS, ON)
Uitgever
RWS, ON