Macrozoöbenthosbemonstering in de Zoute Rijkswateren 2022 : Waterlichamen: Grevelingenmeer en Veerse Meer

In opdracht van Rijkswaterstaat CIV heeft Waardenburg Ecology in 2022 de macrozoöbenthosbemonstering Marien uitgevoerd van de Overgangswateren, Waddenzee, Grevelingenmeer, Veerse Meer en Westerschelde. Deze rapportage beschrijft de resultaten van het Grevelingenmeer (NOK 9, zaaknummer 31174873) en het Veerse Meer (NOK 12, zaaknummer 31174878).
De werkzaamheden bestonden uit het bemonsteren van in totaal 120 locaties met vacuümsteekbuis en boxcorer in het najaar, en het uitzoeken en determineren van deze monsters. Monstername, uitzoeken, determinaties en rapportage zijn uitgevoerd conform de werkprotocollen van Rijkswaterstaat CIV.

Auteurs
Jagt, H.A. van der, Duijts, O., Middelveld, R., Dongen, L.G.J.M. van, Kruijt, D.B.
Datum rapport
4 maart 2024
Uitgever
Waardenburg Ecology
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)
Documentnummer
Rapportnummer 23-496 ; RWS rapportnumer BM 24.03