Toelichting op de zoete ecotopenkaart Volkerak-Zoommeer 2022 : biologische monitoring zoete rijkswateren

Voorliggend rapport geeft een toelichting op het samenstellen van de zoete ecotopenkaart Volkerak-Zoommeer 2022.

Ecotopenkaarten zijn onderdeel van het biologische monitoringsprogramma ‘MWTL’ van Rijkswaterstaat.

Ecotopen zijn ruimtelijke eenheden die door hun integrale karakter raakvlakken hebben met tal van aspecten van watersystemen en de daarmee verbonden processen. Ecotopen(stelsels) kunnen worden ingezet bij inrichting en beheer van watersystemen en bieden aan de betrokken partijen een begrijpelijk referentiekader voor onderling overleg. Met een stelsel kunnen zowel actuele als potentiële ecotopen worden beschreven.

Datum rapport
9 februari 2024
Auteurs
Paree, E.
Auteur
Rijkswaterstaat, Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)
Uitgever
RWS, CIV