Trends in Bot (Platichthys Flesus)

In dit rapport worden de trends van bot aantallen en biomassa (Platichthys flesus) in de zoete Rijkswateren, overgangswateren en de Noordzee besproken. Afsluitend worden conclusies getrokken uit de trends, worden er kennislacunes geïdentificeerd en aanbevelingen gedaan met betrekking tot het verbeteren van inzicht in de ontwikkeling van de botpolulatie.

Dit rapport is een apart hoofdstuk van het rapport BM 23.21 Vismonitoring Rijkswateren t/m 2022; Deel I Toestand en trends.pdf, maar als afzonderlijk rapport opgesteld.

Datum rapport
1 december 2023
Auteurs
Leeuw, J.J. de, Rijssel, J.C. van
Uitgever
Wageningen Marine Research
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Documentnummer
Wageningen Marine Research rapport C080/23 ; RWS rapportnummer BM 23.21X