Handreiking verzilting [2023]

De Handreiking Verzilting voorziet in een werkwijze bij verziltingsopgaven en creëert meer bewustwording over: (1) het risico van verzilting en (2) hoe men dit (indien van toepassing) op een systematische en adequate wijze kan omzetten in handelingsperspectief (dat is: signaleren, analyseren, beoordelen en mitigeren). Meer concreet voorziet de handreiking in kennis, adviezen en een werkwijze om op een systematische en adequate wijze invulling te geven aan verziltingsopgaven.

De handreiking is een bundeling van kennis, tips en adviezen. De handreiking omvat o.a.: een overzicht van werkprocessen en rollen waarvoor verzilting relevant is; eisen en uitgangspunten ten aanzien van verzilting en chloridenormering; werkwijze voor het (eenduidig) toetsen van deze eisen; toepasbaarheid van beschikbare modellen en aandachtspunten m.b.t. monitoring.

Datum rapport
1 september 2023
Auteur
HydroLogic ; Rijkswaterstaat (RWS)
Uitgever
RWS
Annotatie
versie 3