Versobering wegmeubilair als circulaire ontwerpstrategie : een verkenning

In deze verkennende studie is indicatief nagegaan in hoeverre vanuit het RWS segment ‘Wegmeubilair’ bijgedragen kan worden aan de Klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten (KCI) opgave waarvoor RWS gesteld staat, m.n. ten aanzien van grondstoffen- en materiaalbesparing (min 50% in 2030). Het circulariteitsbegrip ‘versobering’ (ook wel de ‘R1-strategie’ genoemd) moet worden opgevat als verlaging van de milieudruk.

In deze studie is de milieu-impact van diverse typen wegmeubilair in kaart gebracht en gekoppeld aan theoretische milieubesparingsscenario’s, met een vertaling naar kosten.

Datum rapport
26 september 2023
Uitgever
Sweco
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS)
Documentnummer
Projectnummer 51012115 ; RWS kenmerk 31181919