Datagap-analyse Transitiepad Weg-, Dijk- en Spoor-Materieel : Plan van Aanpak

Het transitiepad Weg-, Dijk- en Spoormaterieel (TP WDSM) werkt naar de realisatie van een emissieloze bouwplaats. Dit document is een integraal onderdeel van rapport Datagap Analyse TP WDSM. Het doel van dit Plan van Aanpak is om op basis van de Datagap analyse, globale routes vast te stellen waarmee RWS de informatiebehoefte van de SLA-PIN WDSM kan vervullen. Vanuit de mogelijke routes volgen conclusies en aanbevelingen voor Rijkswaterstaat.

Datum rapport
1 juni 2023
Auteurs
Huinink, F., Scheepens, W.S.
Uitgever
Witteveen+Bos
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS)
Documentnummer
Referentie 136043/23-009.153