Vervolgonderzoek bereikbaarheid Ameland 2030: Projectnota

Het doel van het Vervolgonderzoek bereikbaarheid Ameland 2030 (VBA2030) is een betrouwbare en duurzame oplossing voor de bereikbaarheid van Ameland na 2030. De projectnota is het einddocument van het vervolgonderzoek en beschrijft de resultaten. De informatie uit de projectnota is alleen te bezien in samenhang met de overige rapporten die onderdeel uitmaken van het vervolgonderzoek.

Datum rapport
25 augustus 2023
Auteur
Rijkswaterstaat (RWS)
Uitgever
RWS ism Witteveen+Bos
Annotatie
Effectrapportage alternatieven fase 2:
- Effectrapportage alternatieven fase 2
- Deelrapportage effectbeoordeling morfologie 
- Deelrapportage effectbeoordeling natuur
- Deelrapportage effectbeoordeling ruimtegebruik
- Deelrapportage effectbeoordeling verkeer en vervoer

Met bijlagen:
- Notitie maakbaarheid alternatieven
- Duurzaamheidsnotitie
- Economische analyse
- Toetskader