Ecologische monitoring Trintelzand : resultaten en duiding 2022

Deze rapportage beschrijft de resultaten van het 3de monitoringsjaar (2022) van een 5-jarige ecologische monitoring van Trintelzand die Waardenburg Ecology samen met enkele onderaannemers uitvoert in opdracht van Rijkswaterstaat Midden Nederland.  Het natuurgebied Trintelzand ligt in het Markermeer, nabij de Houtribdijk. Trintelzand is een KRW-maatregel en in de periode 2017-2020 aangelegd als meekoppelkans met de versterking van de Houtribdijk.
Met de aanleg van land-waterovergangen, moerasvlaktes, zandplaten en ondiep water is Trintelzand ontworpen om een kwaliteitsimpuls te geven aan het ecologisch functioneren van het Markermeer.
De verwachting is dat de aanleg een positief effect heeft op waterplanten, macrofauna en vis en dat de productiviteit van het systeem (fytoplankton, zoöplankton en diatomeeën) toeneemt. Vogels, vissen en ook vleermuizen profiteren van deze toegenomen voedselbronnen. In de nieuwe land-waterovergangen zal tevens een weelderige moerasvegetatie ontstaan.

Datum rapport
28 juli 2023
Auteurs
Achterkamp, B., Beuker, D., Bijkerk, R., Boogaard, B. van den, Boonman, M., Bultstra, C.A., Jong, J. de, Kalkman, M., Kessel, N. van, Kruijt, D.B., Reitsma, J.M., Verbeek, R.G., Verweij, G.
Uitgever
Waardenburg Ecology
Annotatie
Projectnummer 19-1131
In opdracht van Rijkswaterstaat, Midden-Nederland (RWS, MN)
Documentnummer
RWS-2020/8186/31155945