Verkenning bijdrage numerieke modellering aan monitoring van zwerfafval in rivieren

Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS WVL) verkent in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat de mogelijkheden voor het opzetten van een landelijke monitor voor zwerfafval in rivieren. In dit ontwikkelingstraject ligt de huidige focus op het verzamelen van monitoringsdata door middel van handmatige metingen. Numerieke modellen kunnen extra context geven aan de data die deze metingen genereren, verdiepende analyses doen en eventueel trends voorspellen. Er is echter nog slecht zicht binnen RWS op hoe zulke modellen precies kunnen worden toegepast, welke modellen er al zijn en wat er nodig is aan kennis om deze modellen (verder) te ontwikkelen. In dit rapport heeft Deltares een verkennend onderzoek uitgevoerd om deze kennisleemtes te vullen. Uit de resultaten blijkt dat numerieke modellen potentieel kunnen bijdragen aan het beantwoorden van beheers- en beleidsvragen. Er is echter meer onderzoek nodig naar de fundamentele processen die bepalen waar een stuk zwerfafval zich bevindt in de rivier voordat deze modellen toegepast kunnen worden.

Datum rapport
20 december 2022
Auteurs
Buckman, L., Buschman, F., Linden, A. van der
Uitgever
Deltares
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Documentnummer
DocumentID 11208051-002-ZKS-0004