Prinses Marijkesluis : duurzaamheidonderzoek materiaal(her)gebruik

De Prinses Marijkesluis behoeft groot onderhoud. Rijkswaterstaat is onlangs gestart met de planuitwerking voor de uitvoering van de onderhoud- en renovatiewerkzaamheden. Als onderdeel van deze voorbereiding wil Rijkswaterstaat graag inzicht of er mogelijkheden zijn voor het toepassen van circulaire principes binnen de gedefinieerde onderhoud- en renovatieopgave, en welke duurzaamheidwinst dit kan opleveren. Zijn er bijvoorbeeld vrijkomende materialen die hoogwaardig kunnen worden hergebruikt als product (1 op 1) in een andere sluis? Of kan met een circulaire aanpak, zoals bijvoorbeeld levensduurverlenging door renovatie of conservering van de onderdelen, een duurzaamheidwinst opleveren? En liggen er kansen voor circulaire toepassingen door standaardisatie of andere wijze van aanbesteden in kader van een programmatische aanpak van sluizen.

Rijkswaterstaat werkt binnen het programma MultiWaterWerk (MMW) aan standaardisatie van vervanging van sluizen, omdat voor 52 van de 137 sluizen die Rijkswaterstaat in beheer heeft een vervangingsopgave kent voor 2040 (zie tekstkader). Prinses Marijkesluis is de eerste sluis die daadwerkelijk wordt aangepakt. Dit duurzaamheidonderzoek heeft dan ook een breder doel, namelijk om leerervaringen op te doen voor het toepassen van circulaire principes binnen het programma MMW.

Datum rapport
19 december 2017
Auteurs
Everling, D., Hendrickx, B.J.G., Hoogenvorst, P.L., Schulte Fischedick, E.
Uitgever
Witteveen+Bos
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat
Documentnummer
104139/17-019.323