Roggenplaatsuppletie (Oosterschelde) : ontwikkelingen 2015 – 2019 (T0)

Dit rapport bevat een beschrijving van de metingen, dataverwerking en de situatie van de Roggenplaat vóór aanleg van de suppleties (T0). De Roggenplaatdata vormen een unieke set, vanwege 1) het grote aantal meetlocaties, 2) de veelzijdigheid van de metingen zoals waterbeweging, zwevend stof, sedimentsamenstelling, morfologie, macrobenthos en vogels, en 3) en de lange duur van deze metingen. De T0 metingen vormen de referentie voor het duiden van veranderingen op de Roggenplaat als gevolg van de suppletie in de vervolgfases van het project. De verzamelde data worden gebruikt om fundamentele processen in intergetijdengebieden beter te begrijpen. Hiervoor is het belangrijk om verbanden te leggen tussen morfologie en ecologie. Deze verbanden zullen over de jaren nader worden onderzocht en helpen bij optimalieren van beheer van deze gebieden. Tevens is in dit project aandacht voor de ontwikkeling van nieuwe monitoringsmethoden. Er worden in deze rapportage nog geen uitspraken gedaan over de te verwachten ontwikkelingen.

Datum rapport
1 maart 2021
Auteurs
Donk, S. van, Hamer, A., Vet, L. de, Walles, B., Werf, J. van der, Wijsman, J., Ysebaert, T.
Auteur
Wageningen Marine Research (WMR) ; Deltares
Uitgever
WUR
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Documentnummer
C017/21