De multimodale hub en Rijkswaterstaat : een verkenning naar de link tussen het hoofdwegennet en duurzame stedelijke mobiliteit

Datum rapport
9 juni 2020
Auteurs
Arntzen, K., Hoekstra, A., Jansen, H., Linden, K. van der, Tromp, A., Verhoeven, T., Verroen, E.
Auteur
A. Hoekstra, K. van der Linden, E. Verroen, A. Tromp, K. Arntzen, H. Jansen ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL) ; T. Venhoeven, VenhoevenCS architecture+urbanism
Uitgever
RWS.
Annotatie
60 p.
ill.
In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS)
Documentnummer
899002