Data report Kustgenese 2.0 measurements

In het programma Kustgenese 2.0 (KG2) wordt kennis ontwikkeld van het Nederlandse kustsysteem. Een belangrijk onderdeel is een grootschalige meetcampagne die plaatsvond rondom het Amelander Zeegat en op de diepe onderwateroever van Ameland, Terschelling en Noordwijk in 2017-2018.
Dit datarapport bevat een beschrijving van de metingen, dataverwerking, kalibratie, en datakwaliteitscontroles en toont voorbeeldresultaten.

Datum rapport
8 november 2019
Auteurs
Álvarez Antolínez, J.A., Brakenhoff, L., Gawehn, M., Heijer, K. den, Looff, H. de, Maarsseveen, M. van, Meijer-Holzhauer, H., Mol, J.-W., Pearson, S., Prooijen, B. van, Santinelli, G., Schipper, C., Tissier, M., Tonnon, P.K., Vet, L. de, Werf, J. van der, Wilmink, R., Wit, F. de, Wit, J.A.W. de
Uitgever
Deltares. In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS WVL)
Documentnummer
Project: 1220339-015 Attribute: 1220339-015-ZKS-0004