Wacht u voor de Giessenbrug? : kwalitatief onderzoek onder weggebruikers en vaarweggebruikers : innovatiepilot brug open-regimes

Presentatiesheets met resultaten van een groepsdiscussie, op basis van de methode 'rolwisseling', tussen schippers en automobilisten, die ervaring hebben met het wachten voor de Giessenbrug A20 (RW20). Ervaringen, meningen en frustraties, alsmede de knelpunten (conflictsituaties) bij de brug en mogelijke oplossingen, worden in kaart gebracht met behulp van het publiekswaardemodel (PWM). Bevat conclusies over de effectiviteit van de methode 'rolwisseling', de bruikbaarheid van PWN, en de beleving van schippers en automobilisten, gevolgd door aanbevelingen aan RWS voor gebruik van dit onderzoek.

Datum rapport
1 december 2004
Auteurs
Mazor, L., Mulder, S., Samson, C.
Auteur
C. Samson, L. Mazor, S. Mulder; TNS NIPO Consult; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)
Uitgever
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV).
Annotatie
46 p.
In opdracht van RWS, AVV, Steunpunt Gebruikersoriëntatie en publieksgericht werken
Projectbegeleiding E. Molenaar, N.J.P. Dofferhoff
Documentnummer
267624