Getijstroomberekening met behulp van wetten analoog aan die van Ohm en Kirchhoff

Datum rapport
1 januari 1937
Auteur
J. van Veen; [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat]
Annotatie
[11] p.
Overdruk uit het Weekblad "De Ingenieur", no. 19, 1937, Bouw- en waterbouwkunde 9
Documentnummer
262096