Nota betreffende het gebruik van tetrapods voor de afdamming van zeearmen

Beschrijving van de door het Waterloopkundig Loboratorium te Grenoble ontworpen bestortingsblok voor havenhoofden bestaande uit een centraal lichaam, waaraan 4 armen van conische vorm zijn verbonden genaamd tetrapod.

Datum rapport
1 september 1954
Auteur
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS), Technisch bureau der Domeinen
Uitgever
RWS.
Annotatie
3 p.
ill.
Documentnummer
760890