De invloed van de afdamming van de Hollandsche IJssel in de benedenmond op de gemiddelde getijbeweging en de max. superstormvloedstand

Legt de resultaten vast van enkele getijberekeningen. Concludeert dat de veranderingen in de getijbeweging gering zijn.

Datum rapport
1 januari 1953
Auteur
H.J. Stroband; [Ministerie van Verkeer en Waterstaat,] Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren, Studiedienst
Uitgever
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER).
Annotatie
13 p.
bijl., fig., tab.
Rapport (DDWT-BEN-1953.)5
Documentnummer
127061