Circulaire objecten

Rijkswaterstaat wil in 2030 circulair werken. Dat betekent veel voor de wijze waarop Rijkswaterstaat de renovatie, het onderhoud en eventueel de aanleg van nieuwe objecten aanpakt. Royal HaskoningDHV heeft verkend wat de meest kansrijke en impactvolle maatregelen zijn om bruggen, viaducten, dijken, oeverbescherming en sluizen circulair te maken. Ook is uitgezocht hoe Rijkswaterstaat de maatregelen moet implementeren, bijvoorbeeld een toevoeging of aanpassing van de vraagspecificatie.

Datum rapport
6 februari 2020
Auteurs
Jutte, J.B., Mentink, B., Timmerman, W., Wolbers, M.
Auteur
J.B. Jutte, B. Mentink, M. Wolbers, W. Timmerman ; Royal HaskoningDHV
Uitgever
Royal Haskoning.
Annotatie
132 p.
Referentie: T&PBG2285R001D0.2
Status: 1.0/Definitief
Projectnummer: BG2285
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Documentnummer
896679