Zeespiegelmonitor 2018 : de stand van zaken rond de zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust

Dit rapport beschrijft de onderzoeksresultaten van de zeespiegelmonitoring onderzoeksagenda 2016-2018. In deze drie jaar is gewerkt om beter inzicht te krijgen in de metingen van de zeespiegel langs de Nederlandse kust. De zeespiegel stijgt langs de Nederlandse kust minder snel dan in de rest van de wereld. Om beter inzicht te krijgen in de oorzaak hiervan is de zeespiegel verder ontrafeld. Door een combinatie van data-science, modelberekeningen en archiefonderzoek zijn we tot verschillende nieuwe inzichten gekomen, die worden beschreven in dit rapport.

Datum rapport
1 januari 2019
Auteurs
Baart, F., Hijma, M., Kooi, H., Nicolai, R., Rongen, G., Winter, R. de
Uitgever
Deltares. In opdracht van: Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS WVL). Dit rapport bestaat uit 3 delen.
Documentnummer
11202193-000-ZKS-0004