Weet wat er leeft langs Rijn en Maas : ecologische toestand van de grote rivieren in Europees perspectief

De ecologische toestand van de grote rivieren verandert voortdurend. Beheerders van de rivieren hebben behoefte aan actuele kennis en informatie over de ecologische toestand omdat zij hun beheer daarop willen afstemmen. De afgelopen jaren is de informatiebehoefte veranderd. Nationale beleidsdoelstellingen voor ecologisch herstel hadden tot nu toe de vorm van een inspanningsverplichting. Europese richtlijnen hebben daar verandering in gebracht door een resultaatsverplichting op te leggen. Het doel van deze watersysteemrapportage is om monitoringsgegevens zo te presenteren dat duidelijk wordt in hoeverre het ecologisch herstel van de rivieren is gevorderd. Geeft bovendien inzicht in de mate waarin de waterkwaliteit en de ecologie voldoen aan de doelstellingen van Europese richtlijnen en het nationale beleid en beheer. Voorafgaand aan het opstellen van het rapport is geanalyseerd welke ontwikkelingen in de komende jaren sturend zijn voor de waterkwaliteit en het ecologisch herstel in de grote rivieren. Vastgesteld is dat er vijf "driving forces" zijn: - de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW); - de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn; - de Ecologische Foofdstructuur; - het openzetten van de Haringvlietsluizen; - de uitvoeringsprogramma's Ruimte voor de Rivier en Maaswerken. In deze rapportage is zo goed mogelijk ingeschat welke veranderingen deze driving forces teweeg zullen brengen en in welke de doelstellingen op schema liggen. Deze informatie is toegespitst op de monitoringsinformatie over waterkwaliteit en ecologie.

Datum rapport
1 september 2005
Auteurs
Buijse, A.D., Liefveld, W.M., Reeze, A.J.G.
Auteur
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS RIZA); A.J.G. Reeze, A.D. Buijse en W.M. Liefveld
Uitgever
RWS RIZA.
Annotatie
280 p.
Ill.
(RIZA rapport ; 2005.010)
Met lit. opg.
ISBN 9036957125
Documentnummer
317842