Zero-emissiebouwplaats : inrichting en meerkosten

Binnen het programma Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) werken verschillende partijen, waaronder Rijkswaterstaat en ProRail, samen om mobiele werktuigen en bouwlogistiek zo snel mogelijk te verduurzamen. Dit is van belang om de nationale klimaatdoelstellingen te halen en draagt bij aan het verminderen van de stikstofproblematiek.
Het onderzoek vergelijkt de kostenposten voor het gebruik van batterij-elektrische werktuigen en -voertuigen ten opzichte van dieselwerk- en voertuigen en geeft aan hoe groot deze meerkosten zijn (als percentage) ten opzichte van de totale directe projectkosten.

Datum rapport
1 april 2023
Auteurs
Lande, P. van de, Otten, M., Tol, E., Vendrik, J.
Uitgever
CE Delft
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS)
Documentnummer
Publicatienummer 22.220269.132