Ontwerpbesluit Fastned B.V. RWSZ2021-00018509

De minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, kennis van het voornemen een besluit vast te stellen op basis van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken onder zaaknummer RWSZ2021-00018509. De voorgenomen vergunning is ten behoeve van Fastned B.V., James Wattstraat 77r te Amsterdam, voor het plaatsen, behouden en onderhouden van een elektrisch laadpunt als aanvullende voorziening, bestaande uit drie laadeilanden met elk twee laadpalen voor elektrische motorvoertuigen, het plaatsen en behouden van een trafostation, het realiseren van zeven parkeervakken, het verplaatsen van drie vuilnisbakken en een (1) picknickbank en een weigering voor zover de aanvraag ziet op het plaatsen van een lantaarnpaal en kleine bijkomende werken, bestaande uit een Y-signing, verlichting en camera’s op verzorgingsplaats Ruyven naast de rijksweg A13 nabij hmp. 12,6 links, in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.