Besluit Omgevingsverordening NH2020 A9 Badhoevedorp-Holendrecht

Provincie Noord-Holland heeft een vergunning verleend aan FCC Construccion S.A. voor het verbreden van het viaduct KW006 en het aanbrengen van de daarbij  behorende pijlers over/in de provinciale weg N522 ter hoogte van km 9.827 in de gemeente Amstelveen.

Inzagetermijn verlopen
Inzagetermijn:  t/m 

Hoe kunt u beroep instellen

In het definitieve besluit over deze vergunningsaanvraag leest u de beslissing van de provincie Noord-Holland en vindt u alle bijlagen die bij dit besluit horen.

In de bijgevoegde kennisgeving staat hoe u beroep kan instellen en wie u kunt bellen voor meer informatie.