Factsheet detaillering en onderhoud van houten bruggen

Het gebruik van hout in de grond-, weg- en waterbouw (GWW) is één van de sporen voor het halen van de doelen voor Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (KCI). Hout is een hernieuwbare grondstof die goed past in een circulaire toepassing. Niet voor niets is toepassing van hout dan ook onderdeel van de KCI-strategie (maatregel 6.4). Ook voor bruggen liggen er kansen in de toepassing van hout. Echter, toepassing van hout in bruggen is niet standaard binnen RWS.

Auteur
Rijkswaterstaat (RWS)
Uitgever
RWS