Aanvraagformulier nadeelcompensatie bedrijven 2024

Met dit formulier kunt u een aanvraag om vergoeding van schade indienen op grond van de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Waterstaat 2024 (Staatscourant 8 december 2023, nr 33094).

Uitgever
Rijkswaterstaat (RWS)