Het voorspellen van het stroefheidsverloop op bitumineuze deklagen

Beschrijft de validatie van het stroefheidvoorspellende model uit 2014.

Bijlage Correlatie en Regressie

Auteur
[Kuijper, P.M.], Rijkswaterstaat (RWS), [Grote Projecten en Onderhoud (RWS, GPO)]
Uitgever
RWS
Annotatie
+ Rapport Aanvullende analyses stroefheid voorspellend mode d.d. 30-12-2020
+ Eindrapport validatie stroefheid d.d. 17-07-2020
+ Externe memo d.d. 25-02-2022
+ Brief Augiet Porfiriet d.d. 18-01-2011
+ Correlatie en regressie (http://web.archive.org/web/20210530045233/http:/www.let.leidenuniv.nl/history/RES/stat/html/les10.html)
CD0522NB001