Vergelijking van twee modellen voor het bepalen van economisch optimale overstromingskansen

Rijkswaterstaat (RWS) verwacht vanaf 2023 nieuwe berekeningen te gaan maken rondom de economisch optimale overstromingskansen omdat er sinds de laatste berekening in 2011 veel factoren veranderd zijn. Daarvoor moet eerst de kennis over de modellen binnen Rijkswaterstaat worden opgefrist. Zo wordt in deze stage het model OptimaliseRing Discreet uitgebreid, zodat dit ook de economisch optimale overstromingskansen kan bepalen. Ook worden de modellen OptimaliseRing en OptimaliseRing Discreet vergeleken.

Auteur
Kils, E. van der ; De Haagse Hogeschool ; Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Uitgever
RWS, WVL
Annotatie
Stageverslag