Memo Doelen en uitgangspunten van het historische en huidige kustbeleid

Dit memo geeft een beschrijving van de strategische, tactische en operationele doelen binnen het vigerende kustbeleid. Er wordt een chronologisch overzicht gegeven van wanneer welke doelen werden benoemd.

Auteur
Lodder, Q.J., Löffler, M.A.M., Looff A.P. de, Brakenhoff, L.B. ; Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Uitgever
RWS, WVL