11205274-004-bgs-0015-v1-0-kbn-stresstest-droogte-mogelijke-maatregelen-def