KBN - Stresstest droogte - Mogelijke maatregelen [Memo]

In dit memo wordt een eerste overzicht gegeven van mogelijke maatregelen om de impact van droogte op de Rijntakken te verkleinen. Het is toeleverend voor verdere discussie met en vanuit Rijkswaterstaat over maatregelen.

Auteur
Jong, J. de, Mark, R. van der, Deltares ; Rijkswaterstaat (RWS)
Uitgever
(S.l.) : Deltares
Annotatie
Memo
13 p.
ill.
Kenmerk: 11205274-004-BGS-0015