Flyer Nieuwe Sluis Terneuzen april 2021 : werkzaamheden Nieuwe Sluis Terneuzen april 2021

Achtste editie van de flyer over de werkzaamheden aan de Nieuwe Sluis Terneuzen

Auteur
Sassevaart ; [D. van 't Westende; G. Wijffels] ; [Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie, Nieuwe Sluis Terneuzen]; [Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Zee en Delta (RWS, ZD)]
Uitgever
Terneuzen : [IenW]
Annotatie
2 p.
ill.
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie
Medegefinancierd door de Europese Unie (EU)
Documentnr.: Nr. 8