Richtlijn voor het ontwerp van asfalt wegverhardingen op betonnen en stalen brugdekken : asfalt op brugdekken : Rijkswaterstaat Technisch Document RTD 1009: 2020

Dit document is een richtlijn voor het ontwerp van asfaltverhardingen op stalen en betonnen bruggen en viaducten (kunstwerken). Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de eisen uit de Eisen Bovenbouw van Rijkswaterstaat (RWS) bindend van toepassing zijn. In dit document worden nadere eisen vastgelegd voor de asfaltverharding op kunstwerken en worden ontwerpoverwegingen gegeven. Voor zowel betonnen als stalen kunstwerken worden standaardoplossingen beschreven, met zowel een dichte als een open deklaag. De geschiktheid van de standaardoplossingen is reeds aangetoond. Voor alle afwijkingen van de standaardoplossing, ook in details of uitvoering, moet worden aangetoond dat ontwerp en realisatie van de constructie voldoen aan de gestelde eisen, via een validatieproces onder auspiciën van RWS-GPO (via Steunpunt Wegen en Geotechniek, 088 798 2500 of Steunpunt-wegen-en-geotechniek@rws.nl.) Dit document vervangt RTD1009:2016.

Auteur
Inge van Vilsteren ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (RWS, GPO)
Uitgever
Utrecht, Steunpunt Wegen en Geotechniek
Annotatie
95 p.
Bijl., ill.