Wat leren we van het transitiepad duurzame wegverhardingen? : een learning history

Deze learning history gaat over het verhaal hoe Rijkswaterstaat met andere ogen ging kijken naar kansen voor duurzame wegverharding. Een verhaal over hoe een groep professionals olv Ron op pad ging. Deze mensen moesten nieuwe wegen zoeken. Waar liepen ze tegen aan? Welke obstakels kwamen ze onderweg tegen en hoe gingen ze daar mee om? Wat waren belangrijke momenten, doorbraken of juist dieptepunten? Dit verhaal gaat over hoe ze hebben samengewerkt. Onderling en met aannemers en ingenieursbureaus en kennisinstellingen. De discussies die zijn gevoerd en de stappen die ze hebben gezet en welke lessen hieruit te trekken zijn voor vergelijkbare opgaves. Want iedereen die aan nieuwe ontwikkelingen en innovaties werkt, begrijpt dat dit niet zonder slag of stoot is gegaan. En dat het resultaat, nog meer dan van de techniek, afhankelijk is van de mensen die er aan werken.

Auteur
L. Chahboun ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Uitgever
[S.l.] : RWS, WVL
Annotatie
[35] p.