bijlage-a-maatregelenkaart-h-e-vergelijking-2016-2019