Deformatiemetingen kunstwerken

Kunstwerken (viaducten, portalen, bruggen et cetera) vervormen altijd een beetje. Daar wordt in het ontwerp rekening mee gehouden. Maar om te zien of het kunstwerk zich wel zo gedraagt als in het ontwerp is voorzien, is regelmatige monitoring nodig. Voor nadere informatie zie www.rws.nl/datacontracteisen

Auteur
[Rijkswaterstaat, Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)]
Uitgever
[Delft] : [CIV]
Annotatie
Diverse rapporten
Hoofdrapporten:
-	Toelichting op het proces advisering herhalingsmetingen kunstwerken: Geintegreerd proces van de uitvoering van herhalingsdeformatiemetingen en het geven van advies met betrekking tot de constructieve gevolgen voor kunstwerken van Rijkswaterstaat (Procesbeschrijving Instandhoudingsadvies)
-	Wijzigingen documentatie deformatiemetingen kunstwerken: Inrichten, controleren van een meetnet, het uitvoeren en berekenen van metingen en het analyseren en presenteren van de resultaten van die metingen t.b.v. de constatering van een vervorming van een kunstwerk (Wijziging produktspecificaties deformatiemeting kunstwerken)

Rapporten e.a.
Specs advisering deformatie kustwerken:
*Analysekader beweegbare kunstwerken : analysekader voor schutsluizen, spui-/uitwateringssluizen, gemalen, stuwen en beweegbare bruggen (concept, d.d. 06-05-2014)
* Analysekader vaste kunstwerken (concept, d.d. 06-05-2014)
* DISK gebruikershandleiding, versie 4.4.1 (d.d. 20-09-2017)
* Object risico analyse – versie 5
* Productspecificatie advisering deformatie kunstwerken: dit document beschrijft de eisen tot het product ‘adviesrapport’ te komen (Versienummer: 20180215)
* Richtlijn beoordeling herhalingsdeformatiemetingen kunstwerken : advisering over herhalingsdeformatiemetingen (Versienummer: 20180213)
* Template adviesrapport (Versie 20180215)

Specs deformatiemeting kunstwerken:
*Verwerking deformatiemetingen tot deformatiegrafieken (Versie: AutoCad 2014, .d.d. 01-03-2016
* Productspecificaties objectverkenning kunstwerken: het verzamelen van informatie ter voorbereiding van een deformatiemeting van een kunstwerk (Versie: 15-02-2018)
* Productspecificaties deformatiemeting kunstwerken: Inrichten, controleren van een meetnet, het uitvoeren en berekenen van metingen en het analyseren en presenteren van de resultaten van die metingen t.b.v. de constatering van een vervorming van een kunstwerk (Versie 15-02-2018)
* Sjabloon meetrapport deformatiemeting