rwsv-913-006-b600v2-vogeltellingen-vanuit-een-vliegtuig-in-het-ijsselmeergebied