Standaard voorwaarden vereenvoudigde procedure bijzonder transporten over de rijksvaarwegen : beleidsregel vereenvoudigde procedure bijzonder transporten over de rijksvaarwegen

Bijlage als bedoeld in artikel 1 van de beleidsregel nadere invulling klaarblijkelijk geen gevaar of hinder voor de scheepvaart en geen schade aan de kunstwerken als bedoeld in artikel 1.21 Binnenvaartpolitieregelement en Riijnvaartpolitieregelement

Auteur
S. Gokoel ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement (RWS, VWM)
Uitgever
Rotterdam : RWS, VWM
Annotatie
1 p.