Rekensheet ongevalskansen in tunnels autosnelwegen

Met behulp van het rekenblad kan een inschatting gemaakt worden op de letselongevalskans in wegtunnels. de toelichting hierbij is opgenomen in de gebruikershandleiding van QRA-tunnels.

Auteur
Arcadis ; Rijkswaterstaat (RWS), Steunpunt Tunnelveiligheid
Uitgever
(Utrecht) : RWS
Annotatie
+ Achtergrondinformatie
+ Bijlage B
+ Fileduur