Richtlijn/aanbeveling stationair en niet-stationair rekenen (grondwaterstroming) bij Dijkversterking volgens HWBP

Doel van deze richtlijn/aanbeveling, die uiteindelijk voor beheerders en ingenieursbureaus is bestemd, is dat duidelijk is wat stationair en niet-stationaire grondwaterstroming is, waar/wanneer je (in NL) in principe niet-stationair moet rekenen, hoe (methode) dit kan worden berekend en wat daarvoor nodig is (metingen; kwalitatief en kwantitatief). Hierdoor moet eenduidigheid worden bereikt, met name voor de dijkversterkingsprojecten die vallen onder hetHWBP.Uit de richtlijn volgt ook hoe de dijkbeheerder kan onderbouwen dat niet-stationair rekenen niet of wel nodig is voor het ontwerp van de betreffende dijkversterking. Het Technisch Management (TM) van HWBP kan deze richtlijn dus ook gebruiken om te beoordelen of goede keuzes worden gemaakt.

Auteur
A. Rozing
Uitgever
[s.l.] : Deltares
Annotatie
Kenmerk 1203849-032-GEO-0002 
43 p., ill.
Memo gericht aan TM HWBP, Yvo Provoost