Veiligheid Nederland in kaart : de methode van VNK2 nader verklaard : de technische achtergronden

In het project Veiligheid Nederland in Kaart 2 (VNK2) worden de overstromingsrisico’s in Nederland in beeld gebracht. Daartoe worden zowel de kansen op mogelijke overstromingen berekend, als de gevolgen die dan zijn te verwachten. Regelmatig worden vragen gesteld over de wijze waarop in VNK2 overstromingsrisico’s worden bepaald. Deze vragen variëren van globaal tot zeer diepgaand. In het voorliggende document wordt op verschillende niveaus van diepgang uitleg gegeven over de berekening van overstromingsrisico’s in VNK2.

Auteur
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen, [S.l.] : Projectbureau VNK2
Annotatie
Document HB 1267988
66 p., ill.