Een verbinding over de grenzen heen : routevisie A67

Auteur
A. van Eck (etc.)
Uitgever
[Rotterdam] : Arcadis
Annotatie
73 p.
Opdrachtgevers: Ministerie van V&W, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Provincie Noord-Brabant, Provincie Limburg, Samenwerkingsverband Regio Eindhoven in
samenwerking met Ministerie van Verkeer en Waterstaat