Protocol van samenwerking tussen de Inspectie VenW Toezichteenheid Waterbeheer en Rijkswaterstaat

Op vrijdag 23 juni 2006 hebben de Inspecteur-Generaal van de Inspectie V&W en de Directeur-Generaal van Rijkswaterstaat in het bijzijn van alle HID?s van de Rijkswaterstaatsdiensten het protocol getekend, waarin de nieuwe werkrelatie (op gebied van de waterwetten) tussen de IVW en de Rijkswaterstaat is vastgelegd. Het protocol treedt in werking op 1 september 2006. Bij de oprichting van de Toezichteenheid Waterbeheer van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (in 2002, destijds Divisie Water) zijn afspraken gemaakt met Rijkswaterstaat over de taken en rollen bij het verlenen en handhaven van vergunningen van de natte milieuwetten (bijv. de Wet verontreiniging oppervlaktewateren) en de natte niet-milieuwetten (bijv. de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken). Ten aanzien van de natte milieuwetten werd daarbij afgesproken, dat Rijkswaterstaat verantwoordelijk was voor de vergunningverlening en de Inspectie eindverantwoordelijk voor de handhaving.

Auteur
Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW), Toezichteenheid Waterbeheer, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)
Uitgever
Den Haag : IVW (etc.)
Annotatie
11 blz.