Telmethodiek voor het vervoer van gevaarlijke stoffen op de weg

Update van de wegtransport telplanfilosofie [1] uit 1998. Dit rapport bevat de vernieuwde telmethodiek voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (VGS) en een lijst met wegvakken waarop tellingen verricht moeten worden. Hiermee kunnen gegevens betreffende de aard en omvang van het VGS in Nederland verzameld worden. Met deze gegevens kan vervolgens berekend worden welke risico?s het VGS veroorzaakt.

Auteur
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)
Uitgever
Rotterdam : RWS, AVV
Annotatie
41 p. + CD-ROM
Ill.
Met lit.opg.
Met samenv.
Status: definitief, versienr.: 1.1
projectbeleiding M. Kruiskamp