Scheepvaartanalyse Boven-IJssel

Omdat het scheepvaartverkeer op de IJssel toeneemt, moeten er maatregelen getroffen worden om de verwachte groei op te kunnen vangen. Ter voorbereiding hiervan, is door Directie Oost Nederland van Rijkswaterstaat een ?planstudie IJssel? gestart. Hierbij wordt er een ontwerpmethode gehanteerd, die het overdimensioneren van de IJssel moeten voorkomen. In dit rapport komt de hiervoor ontwikkelde methodiek om de kwaliteit van de verkeersafwikkeling te kunnen kwantificeren en beoordelen op basis van de scheepsgrootte, de scheepseigenschappen en de scheepsaantallen enerzijds en de geulkenmerken anderzijds aan de orde.

Auteur
J. v. Toorenburg, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV), N.J.P. Dofferhoff
Uitgever
Rotterdam : RWS, AVV
Annotatie
51 p.
Bijl., ill.
Met lit.opg.
Met samenv. in het ned. en engels