Onderzoek naar de toepasbaarheid van de tweelaags-spreidmachine bij de aanleg van tweelaags-ZOAB

Binnen het project ‘onderzoek naar de toepasbaarheid van de tweelaagsasfaltspreidmachine bij de aanleg van tweelaags-ZOAB wordt onderzoek gedaan naar de akoestische en asfalttechnologische eigenschappen van tweelaags ZOAB. Dit rapport verslaat de resultaten van de onderzoekingen van het monitoringprogramma binnen het Innovatie Programma Geluid (IPG), project 2.1.3. :"Monitoring tweelaags-ZOAB" en de onderzoekingen zoals opgesteld in de samenwerkingsovereenkomst DWW 1696 "samenwerkingsovereenkomst betreffende het onderzoek naar de toepasbaarheid van de tweelaags-zeer stil asfalt met behulp van de tweelaagsspreidmachine".

Auteur
M.H. van Dijk ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)
Uitgever
Delft : RWS, DWW
Annotatie
44 p.
ill., bijl.
Met losse bijlagen
Bevat tevens een versie (versie 5?) van 
Rapportnr. DWW-2004-010