Eenduidige lange termijn taakstelling Maas : project rampenbeheersing

In opdracht van RIZA is door HKV Lijn in Water geanalyseerd wat op basis van de beschikbare informatie de te verwachten lange termijn taakstelling langs de Maas is in 2015 over het traject tussen km 150 en km 250 na uitvoering van de projecten Maaswerken en Ruimte voor de Rivier. De lange termijn taakstelling is bepaald voor vijf afvoerniveaus van de Maas (3.800, 4.000, 4.200, 4.400 en 4.600 m3/s) en dient voor gebruik in de studie Rampenbeheersing (RBSO) die in 2004 wordt uitgevoerd. De orde van grootte van de taakstellingen langs het Maastraject km 150 - km 250 is gegeven, maar de nauwkeurigheid van de taakstelling is beperkt. Voor het studieproject RBSO zal in maart 2005 een nieuwe analyse worden uitgevoerd om te beoordelen of de 'werktaakstelling' moet worden aangepast.

Auteur
A.P.P. Termes, HKV Lijn in Water, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)
Uitgever
Lelystad : HKV Lijn in Water
Annotatie
III, 18 p.
Fig., tab.
Bevat een Excel-bestand met figuren en overzichten als bijlage. 
(HKV rapport ; PR889)
Met lit. opg.
Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)
Projectleider: R. Slomp