19990117-beleidslijnvoor-de-invoering-van-scheepvaartbeperking-of-stremming-bij-hoogwater-maas-en-rijn-minister-v-w-getek-1-ocr