Beleidslijn voor de invoering van scheepvaartbeperkingen of stremming bij hoogwater op de Rijn en de Maas

Beschreven is hoe de situatie voor de scheepvaart bij hoogwater op de Rijn en de Maas nu is, hoe zich daar geleidelijk beperkingen voor de scheepvaart voordoen, welke redenen er zijn de scheepvaart volledig stil te leggen in verband met de veiligheid van de aanliggende gebieden en welke procedures zijn vastgelegd die gevolgd worden bij het instellen van een vaarverbod.

Auteur
Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W), T. Netelenbos
Uitgever
Den Haag : V&W
Annotatie
5 p.